Czy pożyczka od znajomego musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego?

Braki finansowe w budżecie domowym można uzupełnić dzięki pożyczce od znajomego czy członka rodziny. Należy jednak być świadomym tego, że pożyczka powinna być zgłoszona do Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku pożyczkobiorcę czekają przykre konsekwencje ze strony fiskusa.

Umowa konieczna

Jeśli pożyczamy pieniądze przyjaciołom, dobrą praktyką jest spisanie przy takiej okazji formalnej umowy pożyczki. Pisemny dokument powinien określać prawa i obowiązki stron umowy, m.in. zobowiązanie jednej ze stron do pożyczenia drugiej określonej ilości pieniędzy w zamian za zwrot tej samej ilości pieniędzy lub sumy powiększonej o umówione odsetki. Umowa powinna wskazywać osobę pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, kwotę pożyczki, ewentualne oprocentowanie pożyczki oraz termin zwrotu. Nie warto wierzyć „na słowo” że znajomy zwróci pożyczkę w umówionym terminie. Z pieniędzmi w życiu trzeba być ostrożnym. W przeciwnym wypadku możemy pozostać bez nich i bez znajomego.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i podatek cywilnoprawny

To na pożyczkobiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia pożyczki do Urzędu Skarbowego i opłacenie od niej podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % (podatek PCC). Pożyczkodawca nie uiszcza tego podatku, ale może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeśli z tytułu pożyczki otrzyma przychód z odsetek.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania umowy pożyczki, a jeśli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym powinien opłacić podatek, to musi go opłacić z chwilą powoływania się przed organem skarbowym na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej. Podatek PCC opłaca się od kwoty lub wartości pożyczki. Deklarację dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych składa się na druku PCC-3 w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi, jeśli pożyczka nie przekracza 5 tys. zł w przypadku pożyczki otrzymanej od jednej osoby oraz 25 tys. zł od kilku osób. Ze zwolnienia podatkowego korzystają także osoby udzielające pożyczek członkom najbliższej rodziny, jeśli wartość pożyczki nie przekracza 9637 zł. Nie muszą oni nawet zgłaszać takiej pożyczki do Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PCC-3 z wpisaną kwotą podatku 0 zł. Termin złożenia wynosi 14 dni od zawarcia umowy pożyczki.

Pożyczka od firmy pożyczkowej

Deklaracji PCC-3 ani podatku z tytułu uzyskanej pożyczki gotówkowej nie będą składać albo uiszczać do Urzędu Skarbowego podatnicy, którzy korzystali z szybkiej pożyczki online. Wystarczy wówczas, aby spłacili w terminie swoje zobowiązanie finansowe wraz z odsetkami naliczonymi przez pożyczkodawcę, a nie narażą się na żadne przykre konsekwencje ze strony organów skarbowych lub prawnych. Nie zostanie wszczęta wobec nich windykacja należności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj